دانلود آخرین فریمور آیپد او اس 14.5

iPadOS 14.5

دانلود فریمور آی او اس 15 | دانلود Download iOS 15 | iOS 15 | آی او اس 15
iPad116

iPad 8 (WiFi)

iPad116

iPad 8 (Cellular)

iPad132

iPad Air 4 (WiFi)

iPad132

iPad Air 4 (Cellular)

iPad812

iPad Pro 4 (12.9-inch, Cellular)

iPad89

iPad Pro 4 (11-inch, WiFi)

iPad811

iPad Pro 4 (12.9-inch, WiFi)

iPad810

iPad Pro 4 (11-inch, Cellular)

iPad114

iPad Air 3 (WiFi)

iPad114

iPad Air 3 (Cellular)

iPad711

iPad 7 (Cellular)

iPad711

iPad 7 (WiFi)

iPad88

iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular)

iPad88

iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular, 1TB Model)

iPad112

(iPad Mini 5 (WiFi​

iPad112

(iPad Mini 5 (Cellular

iPad88

iPad Pro 3 (11-inch, WiFi)

iPad88

iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model)

iPad88

iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model)

iPad88

iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi)

iPad76

iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular)

iPad76

iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi)

iPad76

iPad 6 (WiFi)

iPad76

iPad 6 (Cellular)

iPad612

iPad 5 (WiFi)

iPad612

iPad 5 (Cellular)

iPad76

iPad Pro (10.5-inch, Cellular)

iPad76

iPad Pro (10.5-inch, WiFi)

iPad612

iPad Pro 12.9-inch (WiFi)

iPad76

iPad Pro 12.9-inch (Cellular)

iPad76

iPad Pro 9.7-inch (Cellular)

iPad76

iPad Pro 9.7-inch (WiFi)